För flickor i tonåren finns ungdomsmottagningar, för gravida kvinnor finns mödravård, men för kvinnor i och efter klimakteriet finns inget självklart forum dit de kan vända sig för att få rådgivning och information. Vi vet att ökad kunskap, att utbyta erfarenheter och höra andras berättelser om klimakteriet kan bryta tabun, sänka tröskeln, och minska psykisk och fysisk stress. Därför behövs forum för kvinnor.